Una spiaggia ricca di sorprese, a due passi da te...